บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

บริษัท อีเอสพี เทคโนโลยี จำกัด

หจก.พี.ซี.ที.พลาสติก

บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด

บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซปอร์ต จำกัด

7-11

AAPICO Hitech Co., Ltd

Ajinomoto (Thailand) Ltd

ALPINE TECHNOLOGY MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD

BTS & MRT

Canon Hi-Tech (Thailand) Ltd

CP ฟาร์มไก่

Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd

Denso (Thailand) Co., Ltd

Fuji Electric (Thailand) Co., Ltd

Fujikura Electronics (Thailand) Ltd

Hino Motors Sales (Thailand) Ltd

HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.

Hymold Thailand

Katolec (Thailand) Co., Ltd.

Luckytex (Thailand) (Public) Co Ltd

Lumphun Shindengen Co., Ltd

Makro (Siam Makro Public Co., Ltd.)

Matsushita Electric Work (Thailand) Co., Ltd

Minebea Group of companies

Mitani (Thailand) Co., Ltd

Mitsumi (Thailand) Co., Ltd

 

 

Murata Electronics (Thailand), Ltd. 

NEC Corporation (Thailand) Ltd

Nidec Electronics (Thailand) Co., Ltd

Nippon Food

Nipro (Thailand) Co.,Ltd

OKI Data Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. 

P.T. KATOLEC INDONESIA (Export to Indonesia)

Panasonic Manufacturing (Thailand) Co., Ltd

Pelmec Thai Ltd

Saha-Union Group

SCG สำนักงานใหญ่

Sodick (Thailand) Co., Ltd

SR Tyres Co.,Ltd

Starfish Co., Ltd

STB Textiles Industry Co.,ltd

Sumitomo Electric Wiring Systems (Thailand) Ltd. (SEWT)

Tanin Elna Co., Ltd

Tapaco (Public) Co., Ltd

TESCO Lotus

Thai Koito Factories

Thaibev - Thai Beverage Public Co., Ltd 

Toray Textiles (Thailand) Public Co., Ltd

Toshiba Electric Industries Co., Ltd

TOT Public Co., Ltd

Yanmar Myanmar Co., Ltd (export)

Zodiac Aerospace 

คลังกลางเก็บโบราณวัตถุ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร)

เจดีย์อนุสรณ์ หลวงพ่อชา ณ วัดบึงลัฏฐิวัน สระบุรี

บริษัท พิพัฒนกิจเท็กซ์ไทล์ จํากัด (บางปู)