CERAMIC COATING
วัสดุเคลือบผิวสะท้อนความร้อน

 

 

CERAMIC COATING ถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยอนุภาคเซรามิก ซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อน
ความร้อนได้สูง ดูดซับความร้อนต่ำ และกระจายความร้อนได้เร็ว มีความยืดหยุ่นในตัวสูง ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี จึงสามารถใช้ CERAMIC COATING เคลือบผิวภายนอก เช่น หลังคา ดาดฟ้าหรือผนัง
อนุภาคเซรามิกที่จัดเรียงตัวอย่างเป็นระบบของ CERAMIC COATING จะทำหน้าที่สะท้อนคลื่นความร้อนจากแสงอาทิตย์ออกไป “ก่อน” ที่จะกระทบกับผิวอาคาร ซึ่งเป็นการป้องกันความร้อน
ได้อย่างตรงจุด จึงทำให้อาคารทั้งหลังเย็นลง จึงทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือปฏิบัติงานภายในอาคาร
รู้สึกเย็นช่วยป้องกันความเสียหายของหลังคาหรือผนัง อันเนื่องมาจากความร้อนสะสม
ที่มีปริมาณสูงมากบนพื้นผิว ซึงส่งผลให้เกิดการยืดและหดตัว เช่น การแตกลายงา
(Thermal Cracks) การบิดหรือโกงตัวของหลังคา ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการรั่วซึมภายหลัง
จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาและผนังให้ยาวนานขึ้น

                              Thermographic Image

     

 

 

 

 
คุณสมบัติของ
CERAMIC COATING
 
ป้องกันความร้อนได้สูง

มีค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์สูงกว่า 96.5%

 
ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี

ยึดทั้งกระเบื้อง โลหะ และดาดฟ้าคอนกรีต
โดยมีค่าการยึดเกาะกับพื้นผิวสูงกว่า42.6 กก./ตร.ซม.

 
ช่วยลดเสียงจากฝนตก

ช่วยลดเสียงซึ่งเกิดจากฝนที่ตกกระทบหลังคา

 
         
กันซึมความชื้นจากภายนอกได้ดี

มีคุณสมบัติในการหยุดการซึมผ่านของความชื้น จากภายนอกที่จะเข้าสู่ภายในอาคารได้ดีมาก ทำให้ภาระการลดความชื้นภายในอาคารของเครื่องปรับ อากาศลดลง จึงทำให้ประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง

 
มีความยืดหยุ่นสูงกว่า 200%

จึงทนต่อการบิดงอ และการขยับตัวของแผ่นหลังคาได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

 
 
ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่น

มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นที่ผิวหน้า จึงทำให้ CERAMIC COATING มีประสิทธิภาพในการ สะท้อนความร้อนคงที่ในระยะยาว

 
 
 
  
การวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
 

Ceramic Coating เป็นวัสดุเคลือบผิวเพื่อสะท้อนความร้อนที่ผ่านการวิจัย และได้รับการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรมด้านการป้องกันความร้อน
และประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา และสถาบันการวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศแล้วว่า
เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อนและช่วยในการการประหยัดพลังงานได้สูง ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารจึงสะดวกและปลอดภัย
กว่าการใช้ฉนวนประเภทอื่นๆ ซึ่งมักถูกออกแบบให้ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร จึงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของการติดตั้งระบบ ฉนวนป้องกันความร้อนลดลง
และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารในระยะยาวได้อีกด้วย

มีค่าสะท้อนรังสีอาทิตย์ สูงถึง 96.5 %
ก่อนและหลังติดตั้ง
อุณหภูมิแตกต่างกันอย่างชัดเจน
มาตรฐานระดับสากลในการวัดค่า
Solar Reflectance
 

ด้วยนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ Ceramic Coating มีค่าสะท้อนรังสีอาทิตย์ (Solar Reflectance) สูงถึง 96.5 %
(ตามมาตรฐาน JIS R 3106 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการวัดค่า Solar Reflectance)
และมีค่าการยึดเกาะกับพื้นผิว (Surface Adhesion) สูงถึง 42.6 กก./ตร.ซม.
ตามมาตรฐาน ASTM C 633 Ceramic Coating จึงสามารถสะท้อนความร้อน
ได้ในปริมาณที่สูงมากและช่วยประหยัดพลังงานในการปรับอากาศได้โดยตรง

 
มาตรฐานการติดตั้ง และ บริการ
 

ใช้ระบบพ่นเคลือบหรือใช้แปรงทา ลงบนผิวนอกของหลังคา ดาดฟ้า หรือผนังที่มีผิวสะอาดอย่างน้อย 3 ชั้น
ECI Ceramic Coating สามารถใช้ได้กับพื้นผิวโลหะเช่น หลังคาเหล็กหรือสังกะสี พื้นผิวคอนกรีต เช่นดาดฟ้าคอนกรีต กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน
หรือ ผนังก่ออิฐฉาบปูน และพื้นผิวประเภทอื่นๆ เช่นแผ่น Polycarbonate เป็นต้น

 

 
 
ก่อนเคลือบ CERAMIC COATING
  หลังเคลือบ CERAMIC COATING
 
 
 
 
PERFORMANCE PROPERTIES
 
Energy Saving
(ป้องกันความร้อน และประหยัดพลังงาน)

ป้องกันความร้อน “ก่อน” เข้าถึงผิวนอกอาคาร จึงไม่มีการสะสมความร้อนที่พื้นผิวด้านนอกขออาคารทั้งหลังเย็นลง สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า จากการใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างมาก

Exterior Installation
(ติดตั้งภายนอกอาคาร)

ถูกติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานภายในอาคาร

Watertight Surface
(ต้านทานการซึมผ่านของน้ำได้ดี)

ความทึบตัวของ Ceramic Coating ช่วยให้มีคุณสมบัติ เสริมในการป้องกันการรั่วซึมได้ดีHighly Flexible
(มีความยืดหยุ่นตัวสูง)

มีความยืดหยุ่นตัวสูง จึงทนต่อการบิดงอได้ดี

Non – Toxic
(ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)

ติดตั้งภายนอกอาคาร ไม่มีส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย เช่น ฝุ่นหรือไอระเหยของสารเคมี ไม่สะสมฝุ่น และไม่สะสมความชื้นในอาคาร

Highly Durable
(มีความทนทาน และยึดเกาะกับพื้นผิวสูง)

Ceramic Coating ถูกออกแบบให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ของประเทศไทย สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวประเภทต่าง ๆ ได้ดีมาก

Lower Maintenance Cost
(ลดค่าบำรุงรักษาของตัวอาคาร)

อุณหภูมิในเวลากลางวัน และต่ำในเวลากลางคืนจะทำให้อาคารแตกร้าวเสียหาย (Thermal Cracks) การเคลือบผิวอาคารด้วย Ceramic Coating จะช่วย ขจัดปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปกป้องหลังคาจากการกัดกร่อนอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอกและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคา

PRODUCT PROPERTY
 
Performance
Standard of Testing
Value
Solar Reflectivity
JIS R-3106
96.5 %
Thermal Emittance
JIS R-3106
93.0 %
Surface Adhesion
ASTM C633
42.6 kg/sq.cm
Fungal Resistance
TIS 285 Part21
No fungal growth
Elongation
ASTM D412
> 200 %
Chemical Resistance
TIS 1097-2535
No corrosion
Flexibility
TIS 1097-2535
No cracking or breakage
Water Transmission
TIS 272-2541
No water transmit
Service Temperature
Direct Heating
120°
Accelerated Weather Resistance (3,000 hours)
ASTM G53
Solar Reflectivity: above 90 %Surface: no crack
Fire Safety
BS 476 Part 7
Safe (Inflammable)
Dry Film Toxicity
TIS 1097-2535
Non-Toxic