-  โรงงานศรีสกุลพลาสติก -  บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
  -  บี.เค.พี.อุตสาหกรรมพลาสติก -  บริษัท ทรงสวัสดิ์ (1988) จำกัด
  -  บริษัท บลูโอเชี่ยน แพคเกจจิ้ง จำกัด -  บริษัท ที.พี.พลาสติกการพิมพ์ จำกัด
  -  บริษัท ตะวันออก อินเตอร์เทรด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด -  โรงงานชัยมงคลพลาสติก
  -  บริษัท พี.พี.แอนด์ เอส.โพลีเทรด จำกัด -  บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
  -  บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด