คุณสมบัติพิเศษ

ECI ถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยอนุภาคเซรามิกซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนได้สูง ดูดซับความร้อนต่ำ และกระจายความร้อนได้เร็ว มีความยืดหยุ่นในตัวสูง ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี จึงสามารถใช้ ECIเคลือบผิวภายนอกอาคาร เช่นหลังคา ดาดฟ้า หรือผนัง อนุภาคเซรามิกที่จัดเรียงตัวอย่างเป็นระบบของ ECIจะทำหน้าที่สะท้อนคลื่นความร้อนจากแสงอาทิตย์ออกไป “ก่อน” ที่จะกระทบกับผิวอาคาร จึงทำให้อาคารทั้งหลังเย็นลง ช่วยป้องกันความเสียหายของหลังอาคารหรือผนังอันเนื่องมาจากความร้อนสะสมที่มีปริมาณสูงมากบนพื้นผิว ซึ่งส่งผลให้เกิดการยืดหยุ่นและหดตัวเช่น การแตกลายงา (Thermal Cracks) การบิดหรือโก่งตัวของหลังคา (ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหารั่วซึมภายหลังจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาและผนังให้ยาวนานขึ้น

การวิจัยและตรวจคุณภาพ

ECI เป็นวัสดุเคลือบผิวและสะท้อนความร้อนที่ผ่านการวิจัย แบะได้รับการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรม ด้านการป้องกันความร้อนและประหยัดพลังงานจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสถาบันการวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศแล้ว ว่าเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อนและช่วยในการประหยัดพลังงานได้สูง ECI ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารจึงสะดวกและปลอดภัยกว่าการใช้ฉนวนประเภทอื่นๆ ซึ่งมักจะถูกออกแบบให้ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร จึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของการติดตั้งระบบ ฉนวนป้องกันความร้อนลดลง และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารในระยะยาวได้อีกด้วย

สะท้อนความร้อนได้สูง ตามมาตรฐาน JIS R3016

ด้วยนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ ECI มีค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์(Solar Reflectance) สูงถึง 96.5% (ตามมาตรฐานJIS R3106 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการวัดค่า Solar Reflectance) และมีค่าการยึดเกาะกับพื้นผิว (Surface Adhesion) ที่สูงถึง 42.6 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTMC 633ECI จึงสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงมาก ช่วยประหยัดพลังงานในการปรับอากาศได้โดยตรง